Kurs for ledsagere

Landevei med biler

Alle ser nytten av å øvelseskjøre mest mulig. Nytten blir enda større når den du øver med har gjennomført ledsagerkurs (4 timer, 1 kveld). På kurset lærer ledsageren å instruere om de riktige tingene på riktig måte og får råd om hvordan dere legger opp øvingskjøringen for å nå målene. Kursene arrangeres hvert kvartal.

For å være ledsager ved privat øvelseskjøring må du være 25 år og ha hatt førerkort sammenhengende de siste 5 år.
Pris kr 300,–. Kurset er ikke obligatorisk.

Ta kontakt med oss på 62 81 55 23 eller send oss en mail om du har spørsmål eller ønsker.

Adresse
Hovedkontor
Glommengt 12
2211 Kongsvinger
Åpningstid: mandag til torsdag 08.30 til 16.00
og fredag 08.30 til 15.00
Telefonnummer
62 81 55 23
facebook