Anne Brit Aamodt

Møte våre ansattenavigasjons-pil

Anne Brit Aamodt
Trafikklærer

×
Adresse
Hovedkontor
Glommengt 12
2211 Kongsvinger
Åpningstid: mandag til torsdag 08.30 til 16.00
og fredag 08.30 til 15.00
Telefonnummer
62 81 55 23
facebook

Spesialopplæring

Førerkortopplæring for funksjonshemmede
Vi har spesialkompetanse for å drive trafikkoplæring for fysisk funksjonshemmede. Opplæringen foregår i spesialbygde biler.

Førerkortopplæring for slagpasienter
Vi har godkjente lærere for trafikkopplæring i gjenopptreningen av slagpasienter.

25. juni / Solør næringshage Flisa / 1.500 kr

25. juni / Strandveien 5 Skarnes / 1.500 kr

25. juni / Glommengt.12 Kongsvinger / 1.500 kr

29. juni / Glommengt.12 Kongsvinger / 1.000 kr