Anne Cecilie Røsås Nygård

Møte våre ansattenavigasjons-pil

Anne Cecilie Røsås Nygård
Daglig leder / Trafikklærer

×
Adresse
Hovedkontor
Glommengt 12
2211 Kongsvinger
Åpningstid: mandag til torsdag 08.30 til 16.00
og fredag 08.30 til 15.00
Telefonnummer
62 81 55 23
facebook

Spesialopplæring

Førerkortopplæring for funksjonshemmede
Vi har spesialkompetanse for å drive trafikkoplæring for fysisk funksjonshemmede. Opplæringen foregår i spesialbygde biler.

Førerkortopplæring for slagpasienter
Vi har godkjente lærere for trafikkopplæring i gjenopptreningen av slagpasienter.

Mørkekjøring (TG)

28. jan / Glommmengt.12 Kongsvinger / 1.750 kr

Mørkekjøring (TG)

28. jan / Glommengt.12 Kongsvinger / 1.750 kr

Mørkekjøring (TG)

28. jan / Glommengt.12 Kongsvinger / 1.750 kr

Mørkekjøring (TG)

28. jan / Glommengt.12 Kongsvinger / 1.750 kr