Anne Brit Aamodt

Møte våre ansattenavigasjons-pil

Anne Brit Aamodt
Trafikklærer

×
Adresse
Hovedkontor
Glommengt 12
2211 Kongsvinger
Avdelingskontor
Strandveien 5
2100 Skarnes
Kontortid fredager 11-16
Telefon: 62 96 22 44
Telefonnummer
62 81 55 23
facebook

Spesialopplæring

Førerkortopplæring for funksjonshemmede
Vi har spesialkompetanse for å drive trafikkoplæring for fysisk funksjonshemmede. Opplæringen foregår i spesialbygde biler.

Førerkortopplæring for slagpasienter
Vi har godkjente lærere for trafikkopplæring i gjenopptreningen av slagpasienter.

13. sept / Solør Næringshage Flisa / 1.500 kr

3. nov / Strandvn.5 Skarnes / 1.700 kr

7. sept / Glommengt.12 Kongsvinger / 1.000 kr

8. sept / Kongsvinger / 600 kr