Torunn Smedtorp

Møte våre ansattenavigasjons-pil

Torunn Smedtorp
Administrasjon

×
Adresse
Hovedkontor
Glommengt 12
2211 Kongsvinger
Avdelingskontor
Strandveien 5
2100 Skarnes
Kontortid fredager 11-16
Telefon: 62 96 22 44
Telefonnummer
62 81 55 23
facebook

Spesialopplæring

Førerkortopplæring for funksjonshemmede
Vi har spesialkompetanse for å drive trafikkoplæring for fysisk funksjonshemmede. Opplæringen foregår i spesialbygde biler.

Førerkortopplæring for slagpasienter
Vi har godkjente lærere for trafikkopplæring i gjenopptreningen av slagpasienter.

7. juni / Strandvn.5 Skarnes / 1.500 kr

16. juni / Glommengt.12 Kongsvinger / 1.000 kr

7. juni / Strandvn.5 Skarnes / 1.500 kr

4. juni / Kongsvinger / 620 kr