Knut Einar Kvisla

Møte våre ansattenavigasjons-pil

Knut Einar Kvisla
Trafikklærer

×
Adresse
Hovedkontor
Glommengt 12
2211 Kongsvinger
Avdelingskontor
Strandveien 5
2100 Skarnes
Kontortid fredager 11-16
Telefon: 62 96 22 44
Telefonnummer
62 81 55 23
facebook

Spesialopplæring

Førerkortopplæring for funksjonshemmede
Vi har spesialkompetanse for å drive trafikkoplæring for fysisk funksjonshemmede. Opplæringen foregår i spesialbygde biler.

Førerkortopplæring for slagpasienter
Vi har godkjente lærere for trafikkopplæring i gjenopptreningen av slagpasienter.

24. jan / Glommengt.12 kongsvinger / 1.750 kr

3. feb / Glommengt.12 Kongsvinger / 1.000 kr

28. feb / Glommengt.12 Kongsvinger / 1.500 kr

27. jan / Kongsvinger / 620 kr