Nina Amundsen

Møte våre ansattenavigasjons-pil

Nina Amundsen
Trafikklærer

×
Adresse
Hovedkontor
Glommengt 12
2211 Kongsvinger
Åpningstid: mandag til torsdag 08.30 til 16.00
og fredag 08.30 til 15.00
Telefonnummer
62 81 55 23
facebook

Spesialopplæring

Førerkortopplæring for funksjonshemmede
Vi har spesialkompetanse for å drive trafikkoplæring for fysisk funksjonshemmede. Opplæringen foregår i spesialbygde biler.

Førerkortopplæring for slagpasienter
Vi har godkjente lærere for trafikkopplæring i gjenopptreningen av slagpasienter.

Trafikalt grunnkurs (TG)

4. juni / Strandvn.5 Skarnes / 1.500 kr

Lastsikringskurs (BE)

7. juni / Glommengt.12 Kongsvinger / 1.000 kr

Lastsikringskurs (BE)

14. juni / Glommengt.12 Kongsvinger / 1.000 kr

Trafikalt grunnkurs (TG)

24. juni / Glommengt.12 Kongsvinger / 1.500 kr